انواع عملیات حرارتی را در این مقاله بشناسید

انواع عملیات حرارتی

عمليات حرارتی فلزات و آلياژهای فلزی را مي توان به دو تیم تقسيم بندی نمود :
حرارت دادن ( گرم کردن ) فلزات و آلياژهای فلزی تا دماهای فراتر از دمای 723 سکو سانتی گراد و اين گونه عمليات حرارتی که بيشتر درباره‌ی فولادها و چدن ها به فعالیت مي رود مشتمل بر : انواع عملیات حرارتی دشوار کردن ( Quenching ) , آنيل بی نقص ( Full annealing ) , نرماله کردن ( Normalizing ) , آستمپر کردن ( Austempering ) و مارتمپر کردن ( Martempering ) مي باشد .

ورق ضد سایش ۱۰ میل اکسین

حرارت دادن ( گرم کردن ) فلزات و آلياژهای فلزی تا دماي کمتر از دماي 723 جايگاه سانتی گراد : انواع عملیات حرارتی
اين جور عمليات حرارتی بيشتر در زمینه‌ی فولادها به فعالیت میرود و مشتمل بر عمليات حرارتی های کروی کردن ( Spherodizing ) , تنش زدايی ( Stress relief ) و آنيل ضمن عمليات ( Process anneal ) هست .

کوئنچ کردن فولادها

محاسبه قیمت ورق a516

کوئنچ عبارت است از سرد کردن سريع فلز يا آلياژ از دمای آستنيته . اين کار عموماً با فرو بردن در آب , روغن , هوا , محلول پليمری و يا اسپری کردن اين محلول ها روی آلياژ انجام ميگيرد . انواع عملیات حرارتی به عبارت ديگر برای کوئنچ کردن ( آب دهي ) , واجب است قطعه تا بالاي دمای دگرگونی گرم شود . فلز در اين دما به طریق پايدار رسيده و کربورها در آن حل شده و به صورت همگن در تمام حجم قطعه توزيع مي شوند . آن گاه قطعه را در آب , روغن , محلول پليمر و يا نمک و نيز با هوای فشرده يا هوای مرطوب , سرد مي نمایند .

CPU-Cooler سفارشی ساخته شده از فولاد ضد زنگ

انگیزه از انجام عمليات کوئنچ و رجوع و برگشت ( تمپر کردن ) بر روي يک فولاد ابزاری , بالا بردن مشقت , افزايش پایداری مکانيکی و تحمل در قبال فرسايش آن است . در امر فولادهای ساختمانی خواسته از کوئنچ و رجوع برقرار ساختن ارتباط قابل قبولی بين استحکام , حد الاستيک , رنج و ایستادگی به ضربه مي باشد .

تمپر کردن ( رجوع دادن )

عملیات حرارتی نورد گرم

به دلیل تنش هاي داخلی ايجاد شده ضمنا سريع سردشدن ( کوئنچ کردن در آب ) تقريبا تمامي قطعات طاقت فرسا شده نسبتا ترد و آسیب پذیر مي باشند . از اين رو به‌تدریج فولادها بعداز سريع سرد شدن در شرايط دشوار شده مورد به کارگیری قرار مي گيرند انواع عملیات حرارتی . به دلیل آن که فاز مارتنزيت تشکيل شده  معرفی اسکلت پیچ و مهره ای در اثر سريع سرد کردن فولاد فازي نيمه پايدار بسيار مشقت بار و ترد است , بنابراين براي کاهش سختي و تردي بيش از حد فاز مارتنزيت براي اکثر زمان ها کاربردهاي صنعتي ضروری است فولاد مارتنزيتي شده در دماهايي بين حدود 200 – 600 مرتبه سانتی گراد حرارت داده شود . در نتيجه بخشي از اتم هاي کربن حل شده با تشکيل کاربيد ها از محلول جامد جدا مي شود , بدين صورت با صورت گيري ذرات کاربيد که سختي پايين تري دارا هستند از سختي بالاي مارتنزيت کاسته مي شود . لذا فولادها را بعداز سرد شدن و قبلی از به کارگیری تمپر مي نمایند .

قیمت ورق قلع اندود

دما و زمان حرارت دادن به ترکيب شيميايي فولاد , بعدها قطعه ( تاثير بيشتر بر روي زمان ) و خاصیت مکانيکي متبوع بستگي دارااست . در اثر تمپر کردن تنش هاي داخلي کاهش يافته و يا حذف مي شوند انواع عملیات حرارتی , بنابراين استحکام ضربه اي افزايش مي يابد ولي در قبال استحکام , حد تسليم و سختي قطعه کاهش مي يابد .

آستمپرينگ و مارتمپرينگ

قیمت ورق سیاه ST37 و ST52

به صورت کلي سه روش براي دشوار کردن فولادها موجود هست که عبارتند از : کوئنچ کردن مستقيم , آستمپرينگ ( Austempering ) و مارتمپرينگ ( Martempering ) . کاربرد فولاد ضد زنگ

در روش کوئنچ کردن مستقيم که نیازمند سريع سرد کردن فولاد از دماي آستنيته شدن تا زير دماي Ms مي باشد , تراز و راءس قطعه با سرعت هاي متفاوتي سرد شده و لذا استحاله تشکيل مارنتزيت به صورت غير هم‌زمان در نواحي فوق انجام مي گيرد . اين پديده باعث به ايجاد تنش هاي داخلي در قطعه شده و نهايتاً ممکن است قطعه شکسته و يا تغيير صورت دهد .

قیمت تیرآهن سبک در تهران

ذیل شرايط مختص مي توان از طریق هاي ديگر جهت از بين بردن اثرات زيان آور تنش هاي داخلي به کار گرفت . انواع عملیات حرارتی

قیمت میلگرد گالوانیزه در مشهد

عمليات حرارتي آستمپرينگ

من جمله روش هاي عمليات حرارتي است که به مراد کاهش تنش هاي نتیجه ها ضمنا طاقت فرسا انواع ورق فلزی در بازار