فولاد و انواع ان را در این مقاله بشناسید

خلاصه ای درباره فولادها

میله فولادی سردسیر چگونه ساخته می شود؟

فولادهای ساختمانی همگانی :

مراد از این فولادها طبق DIN 17 100 فولادهایی می‌باشند که عملیات حرارتی برای آنان پیش گویی نشده است . خلاصه ای درباره فولادها مهم‌ترین مشخصه این فولادها خاصیت مکانیکی ( به عنوان مثال استحکام کششی , تنش تسلیم و ازدیاد ارتفاع نسبی ) , تیم کیفی و خصوصیت آن‌ها جهت صورت دادن میباشد . ابزارهای برش میلگرد
کاربرد :

ورق ضد سایش ۱۲میل اکسین

فولادهای ساختمانی همگانی برای قطعاتی استعمال می شود که پایین سایش نبوده و نیاز به سختکاری ندارد , برای مثال دنباله قالب , پشت بندها , مدل ها و غیره .
ورقها و تسمه ها از فولاد غیر آلیاژی و قابل انعطاف و غالباً به روش نورد سرد ایجاد می شود .

فولادهای خوش تراش ( خود کار ) :

فولادهای کیفی غیر آلیاژِی یا این که کم آلیاژ می‌باشند که مقدارفولادهای خوش تراش – گوگرد و – فسفر یا این که – منگنز و یا این که افزوده سرب بالایی دارااست . خلاصه ای درباره فولادها

این فولادها اکثراً برای قطعات خصوصی سازی ( ایجاد انبوه ) روی دستگاههای تراش خودکار به عمل میرود . افزوده های آلیاژی , گوگرد یا این که سرب سبب ساز خرد شدن براده ها شده که نتیجتاً موجب ارتقاء سرعت براده برداری می شود .

جوشکاری ترکیبی لیزر از فولاد ضد زنگ

فولادهای کربوره :

فولادهای کربوره برای اجزایی به فعالیت میرود که بیشتر پایین سایش و خمش قرار میگیرد , به این جهت می بایست سطحی طاقت فرسا و مقاوم به سایش و مغزی قابل انعطاف و چقرمه با استحکام بالا داشته باشد . فولادهای کربوره به دو جور فولاد کربوره غیر آلیاژی با میزان کربن کمتر از % 0 . 2 ( به عنوان مثال 15 CK و 10 CK ) و فولاد کربوره آلیاژی , آلیاژ سازی با منگنز , کرم , مولیبدن یا این که نیکل ( برای مثال 516 MnCr , 420 CrMo , 22 35CrMoS ) قسمت بندی می شود . فولادهای کربوره آلیاژی استحکام کششی بالایی دارااست . خلاصه ای درباره فولادها

قیمت ورق سیاه ST37 و ST52

فولادهای بهسازی :

فولادهای بهسازی برای اجزایی به عمل میرود که پایین بار گذاری های شدید – کششی – خمشی –پیچشی از گونه بارهای ناگهانی است . با عملیات حرارتی ویژه ای این فولادها دارنده استحکام کششی خیلی بالا و چقرمگی ( امکان جذب انرژی ) بالا می‌شود .
فولاد بهسازی غیر آلیاژی برای اجرایی با استحکام ذیل و تراز مدت کوچک ( برای مثال 60C , 45CK , 35C ) و فولادهای بهسازی آلیاژی کرم , مولبیدن , نیکل یا این که وانادیم برای اجزاء پایین بار گذاری بالا با مرحله بازه زمانی بزرگ ( به عنوان مثال 634 CrNiMo , 442 CrMo , 238 Cr )

قیمت تیرآهن سبک در مشهد
به عمل می‌رود .
فولادهای نیتروره :
فولادهای نیتروره برای اجزایی که پایین بارهای سایشی بالا و متغییر قرار دارا هستند و هم با دقت به این‌که در عملیات حرارتی نسبتاً نباید از دید ابعادی تغییر و تحول نماید و یا این که در گیر تابیدگی شود به فعالیت می‌رود . با رخنه نیتروژن به تراز قطعه فعالیت لایه ضد سایش ویژه نیترید آهن بوجود میاید . خلاصه ای درباره فولادها انواع ورق فلزی در بازار

فولادهای نیتروره فولادهای کم آلیاژی می‌باشند که نیترید ساز آنان موادسازنده آلومینیم , کرم و وانادیم است .

فولادهای ویژه :

قیمت تیرآهن سبک در تهران

این فولادها دربرگیرنده فولادهای فنر ( برای مثال 7 66 Si , 75 C ) , فولادهای مقاوم به دمای بالا ( برای مثال 4X NiCrTi 25 15 ) , فولادهای نسوز ( به عنوان مثال X 15 CrNiSi 25 20 ) , فولادهای زنگ نزن ( برای مثال X 5 CrNi 18 8 ) و فولادهای نگیر ( غیر مغناطیسی ) ( به عنوان مثال X 40 MnCr 18 )
هست .

فولادهای ابزاری غیر آلیاژی :

قیمت میلگرد گالوانیزه در مشهد

فولادهای ابزاری غیر آلیاژی جهت ساخت ابزارهایی استعمال می شود که زیر تنش حرارتی بالا قرار نمی گیرد . این فولاد ها رنج مغزی یا این که عمقی ندارد و مشقت بالای سطحی خویش را در دمای 200 ° C از دست می‌دهد . خلاصه ای درباره فولادها تاریخچه فولاد ضد زنگ

توشه های سنگین وزن به واسطه مغز چقرمه آن تحمل می شود . مقدر کربن این فولادها 0 . 5 – 1 . 5 % است . هر میزان کربن بالا باشد به به عبارتی میزان حداکثر مشقت پذیری بیشتر می شود .
سیم قفل ایمنی چیست؟